Región: EÚ

ZAKO Slovakia s.r.o.
Kollárova 7
921 01 Piešťany
Slovensko
IČO: 50261576
DIČ: 2120277929
IČ DPH: SK2120277929
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.37729/T
zakoslovakia@gmail.com
+421 905 635 628


Región: Srbsko

ZAKO bowling d.o.o.
Doža Derda 142
212 20 Bečej
Srbija
PIB: 114145386
M.B.:21978205
zakosrbija@gmail.com
+381644924601